Dopad multikulturalismu: Britové se podle studie bojí ukázat své vlastenectví

0

Jedním z přímých dopadů multikulturalismu je potlačování národní hrdosti hostujícího národa. K tomu dochází jak přímo, skrze média, která kážou co je vhodné a nevhodné, a podle jejich interpretace zobrazování národní hrdosti “vylučuje” imigranty. Tak i nepřímo, autocenzurou příslušníků národa, kteří to dělají buď dobrovolně, aby neurazili své přátele imigranty, či nedobrovolně, aby nečelili kritice. Výsledkem je faktické potlačení národní hrdosti. A průzkum, který to potvrzuje, se konal v Británii.

Podle něj se patriotičtí Britové bojí na veřejnosti ukázat svou národní hrdost z obav z obtěžování a zesměšňování. Mladá generace pokládá vlastenectví za nejméně důležité v historii a s tímto názorem se ztotožňuje 72 procent dotázaných.

Z 2000 respondentů jich 79 procent odpovědělo, že se svým způsobem považují za vlastence a 90 procent řeklo, že jsou hrdí na to, kde se narodili.

Nicméně 22 procent vyjádřilo obavy, že pokud by své vlastenectví projevili na veřejnosti, byli by zesměšněni a donuceni se stydět. Pouze 20 procent Britů je ochotno své vlastenectví projevit, ale jen během velkých události, nebo sportovních utkání, kde je to běžné.

Greg Tatton-Brown, který studii sponzoroval, o výsledcích říká: “V dnešním politickém a kulturním klimatu, v Brexitem rozdělené Británii, vyjádření hrdosti v národ, ze kterého pocházíte, se vnímá jako sociální šedá zóna.”

“Naše studie zjistila, právě před svátkem Dne svatého Jiří, že mnozí z nás jsou na svou zemi hrdí, ačkoliv cítí, že je vhodné tuto hrdost projevit jen při určitých příležitostech.”

Obecně jsou starší Britové více patriotičtí, než mladí. 40 procent starších 55 let se označuje za “velmi vlastenecké”, zatímco u mladých mezi 18 až 24 lety je to jen 18 procent.

Čtvrtina mladých si myslí, že patriotismus do dnešní společnosti nepatří. Stejný názor má pak 15 procent starších 55 let.

Téměř polovina všech dotázaných by chtěla ve svém městě vidět více národních vlajek, ale jen 17 procent by se cítilo komfortně, pokud by si národní vlajku měli vyvěsit na své zahradě nebo před svým domem.

Komentáře

komentáře