V Kanadě se uskutečnila první konference o “bílém privilegiu” za účasti stovek akademiků

0

O minulém víkendu proběhla na Ryersonově univerzitě v Torontu v Kanadě za účasti stovek akademiků a dalších vůbec první konference o “bílém privilegiu”. Pořádala ji Denise O’Neil Green.

Ta sdělila médiím, že podle ní “bílé privilegium” představuje “nezaslouženou výhodu”, kterou člověk získává díky své barvě pleti. Bílé privilegium podle ní operuje v systému, který zvýhodňuje určité skupiny nad jinými.

Podobně mluvili i jiní účastníci. Rinaldo Walcott na námitku, že bílé privilegium neexistuje, řekl, že bílá dělnická třída má snadnější postup, než černí lidé nebo američtí Indiáni.

Podle něj jde o stav, ve kterém jedna rasová skupina, která historicky označovala jiné lidi za “nebílé”, násilím a dalšími prostředky vybudovala společnost, ve které získali nejvíce privilegií.

Slova těchto lidí možná mají nějaký význam v Americe, kde se bílí chtě nechtě museli s přítomností Indiánů a černochů nějak potýkat. Ale v Evropě, která byla ještě nedávno zcela bílá, byla celá společnost vybudována jen bílými, bez utlačování kohokoliv.

Navíc, zvýhodňování vlastních lidí je normální pro každou rasovou nebo etnickou skupinu na celém světě. Jen proto, že pouze bílí lidé byli natolik civilizačně vyspělí, že byli schopni kolonizovat celý svět, a to se žádné jiné skupině nepovedlo, tak máme v našem případě mluvit o nějakém privilegiu, je prostě nefér. Tito kritici by jednoduše měli naší dominanci v historii uznat. A my bychom se měli přestat omlouvat za to, že se naši předci pokusili necivilizované národy pozvednout.

Komentáře

komentáře