Na západě padá tradiční dělení na pravici a levici

0

Lidé v západní Evropě přestávají být rozděleni podle klasického schématu levice a pravice, ale podle toho, zda jsou nakloněni spíše nacionalismu nebo globalismu. V pondělí to zveřejnila významná výzkumná agentura Pew.

Studie, která byla provedena v Dánsku, Francii, Německu, Itálii, Holandsku, Španělsku, Švédsku a Británii, zjistila, že ti, kteří zastávají tzv.populistické názory věří mainstreamovým médiím méně, než ti, kdo populismus odmítají. Populisté také věří, že tradiční média odvádějí špatnou práci v pokrytí takových otázek, jako je migrace, ekonomika a zločin.

Ačkoliv tzv.alternativní média nabírají na důležitosti jako zdroj informací tak nějak obecně, platí to hlavně u lidí s populistickou inklinací.

Ve Francii, Španělsku, Itálii a Německu agentura Pew zjistila, že lidé s populistickými nebo nacionalistickými názory spíše přijímají informace ze sociálních médií. Nejčastěji z Facebooku.

Ačkoliv důvěra v tradiční média je ve Španělsku, Německu a Švédsku rovněž částečně rozdělena mezi pravici a levici, mnohem více je tento rozdíl znát právě mezi populisty a jejich oponenty.

Ve Španělsku, Francii, Británii a Itálii jen 25 procent tzv.populistů projevilo jakoukoliv důvěru v mainstreamová média. Zatímco lidé, kteří se populisty nenazývají jim věří až z 55 procent.

Britové mají ze všech zemí důvěru k médiím nejnižší. Názor “médiím důvěřuji velmi” zde zastává jen 5 procent lidí.

Komentáře

komentáře