Evropský soud odhaduje, že v Evropě žije legálně 90 milionů migrantů první a druhé generace

0

Evropský soud auditorů odhaduje, že 18 procent legálních obyvatel Evropské unie – tedy více než 90 milionů lidí – jsou migranti první nebo druhé generace.

Asi 21 milionů, tedy 4 procenta, jsou migranti první generace, ti, kdo přišli teprve nedávno. Společně s migranty druhé generace, těmi, kteří se v Evropě narodili přivandrovalým rodičům, tvoří 18 procent obyvatel Evropy. Toto číslo zásadně ukazuje, jak masová migrace mění evropskou populaci od jejího základu.

Podle zprávy soudu Evropská unie čelí mnoha obtížím s integrací těchto příchozích a upozorňuje na alarmující počty žadatelů o azyl. Mnozí z nich přicházejí v rámci slučování rodin. Jednomu se do Evropy podaří dostat a získat zde azyl a poté požádá, aby za ním mohla přijít jeho rodina v rámci jeho lidských práv a také nařízení EU 2003/86/EC. V USA se Donald Trump tuto praxi snaží odstranit, nicméně Evropský soud auditorů ji doporučuje jako skvělý nástroj integrace.

Je důležité zmínit, že zpráva nebere v potaz imigranty za druhou generací. Takových je mnoho v Británii, Francii nebo Německu a přišli ze severní Afriky, jižní Asie a středního východu.

Ani se zpráva nezmiňuje o těch, kdo v Evropě žijí nelegálně. Jen v Británii je prý nelegálů okolo jednoho milionu.

Většina všech migrantů, 77 procent, žije jen v pěti evropských státech. V Německu, Španělsku, Francii, Itálii a Británii. V Maďarsku nebo Polsku naopak nejsou skoro žádní. V České republice tvoří významný počet hlavně v Praze, ale většina země je jimi dosud nezasažena.

Komentáře

komentáře