Bílý útěk ze čtvrti v Sydney, kam přestěhovali 6000 uprchlíků

0

Fairfield je západní předměstí Sydney vzdálené asi 30 km od centra města. V posledních letech se stalo domovem uprchlíků především z Iráku a Sýrie, což způsobilo odchod mnoha bílých usedlíků, kteří se nyní v oblasti necítí komfortně. Tento jev je celosvětově označován za “bílý útěk”.

Fairfield už měl mnoho problémů s nezaměstnaností a kriminalitou, když bylo v lednu oznámeno, že polovina z 12 tisíc syrských a iráckých uprchlíků skončí právě zde. Šéf australských socialistů Foley nyní vyzývá k pomoci této oblasti především ohledně práce a vzdělání. A udiveně se ptá, kam všechny ty “Anglo” rodiny odešly.

Fairfield a jeho přilehlé oblasti jsou domovem více než 200 tisíc lidí, z nichž mnozí nemluví anglicky. Situace je taková, že tito cizinci nejsou různě rozptýleni po městě, ale většinou končí na jednom místě, kde vytvářejí cizí enklávu. Z té pak bílé obyvatelstvo odchází.

Termín “bílý útěk” se poprvé objevil v 50. a 60.letech v USA po vynucené desegregaci. Vláda tehdy pod hrozbou násilí přinutila bílé obyvatelstvo, aby otevřelo své školy a čtvrtě nebílým. Když selhaly všechny legální nástroje obrany proti tomu, mnozí bílí začali desegregovaná místa opouštět. Než vláda zavedla tzv. “forced busing”, dávali bílí rodiče často své děti do co nejvíce bílých škol. Především se ale stěhovali z oblastí, kam vláda umístila nějaké nebílé obyvatelstvo. Díky tomu je většina amerických měst segregovaná přirozeně, kdy centra měst jsou obvykle obývána nebílými, a předměstí bílými.

Fenomén se bez výjimky objevuje ve všech západních a evropských zemích, kde dojde k navýšení nebílého obyvatelstva. Typický je v tomto směru Londýn, který Angličané de facto opustili a dnes tvoří jen asi čtvrtinu jeho obyvatel a žijí na předměstí nebo v okolí Londýna.

Komentáře

komentáře