Průzkum ukázal, že voliči Brexitu jsou více hrdí na Anglii, než ti, kteří chtějí zůstat v EU

0

Jde vlastně o další potvrzení, že v Evropě jde o boj nacionalismu proti globalismu. Kdy odpůrci Evropské unie jsou většinou vlastenci, a stoupenci Unie neukotvení globalističtí kosmopolité. Průzkum BBC ukazuje, že lidé, kteří volili Brexit, tedy odchod Británie z EU, jsou hrdí na to, že jsou Angličané, zatímco ti, kdo volili setrvání v Unii vlastenecké nadšení nesdílejí.

Výsledky průzkumu ukazují mnoho zajímavých hodnot, ale nejprve tu o Brexitu. 5 míst, kde byla podpora Brexitu nejsilnější, je zároveň místy, kde vládne největší hrdost na Anglii.

A naopak tam, kde byla podpora Brexitu nejnižší, tam je i nízká národní hrdost.

Lidé v Británii, kteří jsou pro setrvání v Evropské unii, nejsou vlastenci. Nejsou patrioty. Na Anglii jim nezáleží.

Hrdost na svou zem se také liší podle věku. Zatímco věková skupina nad 65 je hrdá ze 72 procent, ve skupině mezi 18-24 je to jen 45 procent. To můžeme přičíst vysokému počtu cizinců v této skupině a také komunistické indoktrinaci britského školství.

Předpokládaně, větší vlastenectví je u lidí žijící mimo Londýn. Mapka dokonce jasně ukazuje, že čím dál lidé od kosmopolitního Londýna žijí, tím jsou většími patrioty. Podobné výsledky bychom jistě zaznamenali i v ČR co se Prahy týče.

Kompletní výsledky tohoto zajímavého průzkumu najdete zde.

Komentáře

komentáře