Podaří se vyřešit záhadu nejstaršího “odloženého případu” Ameriky? Ztracené kolonie Roanoke?

0

Už více než 400 let si lidé lámou hlavu nad osudem první anglické kolonie v Severní Americe, která se ztratila, a jejíž osud byl během těch let vysvětlován mnohými teoriemi. Současná technologie nyní může jednu z těchto teorií potvrdit jako pravou, nebo ji definitivně vyvrátit, a nejstarší odložený případ Ameriky znovu vrátit do archivu.

V roce 1584 vydala královna Alžběta svému oblíbenci siru Walteru Raleighovi dekret na osídlení severní Ameriky. Bylo známo, že severoamerický kontinent je jen řídce obydlen velmi primitivními divochy a území nepatřilo, na rozdíl od jihu, dosud do sféry vlivu žádné evropské mocnosti. Ještě téhož roku vyrazila z Anglie první průzkumná loď, která dorazila na ostrov Roanoke u pobřeží dnešní Severní Karolíny a odvezla odsud dva Indiány, kteří v Anglii podali přesný popis života zde. O rok později pak vyrazila řádná výprava kolonistů, která po mnoha strastech nakonec na Roanoke v létě 1585 v pořádku dorazila.

Kolonii se příliš nedařilo a po jednom incidentu s divochy Angličané vypálili jejich vesnici. Indiáni na kolonisty podnikli odvetu, ale byli odraženi. Vztahy na ostrově se tím ale velmi zhoršily, a když se u ostrova na jaře 1586 objevil sir Francis Drake, nabídl kolonistům, že je vezme zpět do Anglie. Většina přijala a když krátce na to na ostrov dorazily posily z Anglie a našly kolonii opuštěnou, zůstalo zde jen 15 mužů, aby hlídali nárok Anglie na toto území.

V roce 1587 Walter Raleigh na ostrov poslal nové kolonisty, výpravu 115 mužů a žen, které vedl John White. Místo 15 mužů našli ostrově jen kostru jednoho z nich, ale povedlo se jim obnovit vztahy s některými Indiány a rozhodli se na ostrově zůstat. John White nabídl, že se vrátí do Anglie pro posily a zásoby a na ostrově nechal svou rodinu, včetně své právě narozené vnučky, zřejmě prvního bílého dítěte narozeného v Severní Americe, Virginie Dare.

White se po návratu do Anglie pokusil zorganizovat další výpravu, ale kvůli válce se Španělskem to nebylo možné. Když nakonec dostal povolení zúčastnit se korzárské výpravy, která se měla během plavby na Roanoke zastavit, psal se rok 1590.

Angličané na Roanoke přistáli 18.srpna 1590, ale po kolonii 90 mužů, 17 žen a 11 dětí nenašli ani stopu. Tentokrát nenašli ani žádnou kostru nebo stopu po boji, jen na jednom z kůlů opevnění osady bylo vyryté slovo CROATOAN a na nedalekém stromě vyrytá první tři písmena toho slova, CRO, jakoby je někdo ryl ve spěchu a nestihl dokončit.

Nicméně veškeré stavby v osadě byly rozebrány, což vylučovalo, že by kolonisté někam spěchali. Jejich odchod z ostrova se zdál být dobrovolný. Než White před třemi lety odplul, kolonistům řekl, že kdyby se jim mělo něco stát, ať do stromu vyryjí znak maltézského kříže, což bude znamenat, že ostrov museli opustit pod hrozbou násilí. Nic takového se ale nenašlo a White si domyslel, že se kolonie přestěhovala na ostrov Croatoan. Posádka lodi, se kterou připlul, však nechtěla na ostrově dále zůstávat, ani po kolonistech pátrat, a pokud White nechtěl na ostrově zůstat sám, musel odplout s nimi. Celých dalších 12 let se o osud ztracenců nikdo nestaral.

V roce 1602 a také 1603 byly do oblasti poslány menší výpravy, které se pokusily ztracené kolonisty najít, ale po menších střetech s Indiány se obě neúspěšně vrátily.

V roce 1607 Angličané založili v dnešní Virgínii kolonii Jamestown. Ta byla obklopena nepřátelskými kmeny konfederace Powhatan. Její náčelník stejného jména vůdci anglických kolonistů Johnu Smithovi oznámil, že krátce před založením Jamestownu sám osobně nařídil povraždění všech bílých, kteří žili s kmenem Chesepians, který se jeho konfederaci odmítal podrobit. Zpráva o osudu kolonie takto v roce 1609 dorazila do Anglie.

Foto z filmu Wraiths of Roanoke

Informace byla potvrzena z Jamestownu o dva roky později, kdy měl sekretář kolonie William Strachey zjistit, že kolonisté v oblasti žili celých 20 let v míru. Powhatan prý jejich masakr nařídil kvůli proroctví, které říkalo, že tito lidé mu přinesou zkázu.

Zničení kolonistů z rukou Indiánů tak bylo stovky let pravděpodobným vysvětlením jejich osudu. Jenže moderní poznatky do této teorie vnesly trhlinu, když bylo naznačeno, že zmíněný masakr se týkal oněch 15 mužů na Roanoke.

Teorie zmizení

Existuje mnoho dalších teorií osudu Ztracené kolonie a každá má své zastánce a svůj reálný základ.

Integrace s místními kmeny je první z nich. Kolonisté se z Roanoke přeplavili na pobřeží a zde si založili svou osadu. Španělské zdroje z té doby mluví o “oblečených mužích” žijících mezi Tuscarory v Severní Karolíně. Některé indiánské kmeny v té oblasti měly mít podle Angličanů v Jamestownu patrové domy, které je musel někdo naučit stavět. V době příchodu kolonistů do Jamestownu byli prý mezi indiánskými kmeny v okolí viděni bílí zajatci, ačkoliv kromě kolonistů v Jamestownu zde jiní bílí nebyli. V roce 1612 pak byli u kmene Eno spatřeni čtyři bílí muži a tři děti, kteří zde byli pod ochranou místního náčelníka.

John Lawson, největší znalec geografie a indiánských kmenů v této oblasti ve své době, v roce 1709 napsal, že indiáni kmene Croatoan tvrdí, že mají bílé předky.

“Říkají nám, že někteří jejich předci byli bílí lidé, a umějí číst z knih tak jako my. To potvrzují šedé oči, které jsou u těchto Indiánů, a žádných jiných, tak časté.”

Příběhy o bílých lidech žijících mezi indiánskými kmeny Severní Karolíny a Virginie PŘED založením Jamestownu nebo souběžně s jeho založením, se pak objevovaly celá léta. Nicméně pokud kolonisté z Roanoke mezi Indiány skutečně žili, nikdy se nepokusili své anglické soukmenovce v Jamestownu a dalších osadách kontaktovat.

Možnou teorií zmizení mohl být útok Španělů, kteří prokazatelně v roce 1564 zničili francouzskou osadu na Floridě a neměli zájem na tom, aby v Severní Americe vznikaly ať už anglické, nebo jiné osady. Tato teorie ale byla vyvrácena faktem, že Španělé po kolonii pátrali ještě v roce 1600, kdy už byla 10 let ztracená.

Kameny Eleanor Dare

Jednou z nejzajímavějších teorií, která je v současnosti předmětech vědeckého zkoumání, je tzv. Kámen Eleanor Dare, který v Severní Karolíně v roce 1937 našel turista z Kalifornie, L.E.Hammond. Kámen s vyrytým textem ve starším anglickém jazyce Hammond dopravil na univerzitu Emory v Atlantě a vědci zde byli schopni text přečíst.

Osoba, která se na kameni podepsala jako EWD, píše vzkaz svému otci, guvernéru Johnu Whiteovi, že Virginia odešla v roce 1591 do nebe. EWD byla Eleanor White Dare, dcera Johna Whitea a matka Virginie Dare. Na zadní straně kamene pak text říká, že kromě sedmi byli všichni kolonisté povražděni Indiány.

Jazyk, který byl pro rytí textu použit, odpovídal anglickému jazyku té doby. Stejně tak nástroje, kterými text mohl být vyryt, v držení kolonistů byly.

Během dalších let se objevilo celkem asi 40 podobných kamenů, ale všechny, kromě prvního, byly označeny za padělky. První kámen je v současné době podroben podrobnému zkoumání. S moderní vědou se totiž dá zjistit stáří rytí textu do kamene, což ve 30.letech minulého století nebylo možné. Pokud se prokáže, že kámen a text na něm je autentický, případ bude po 400 letech konečně vyřešen.

Komentáře

komentáře