Káže vodu, pije víno: Google zaměstnává málo žen a menšin, ukazuje zpráva

0

Google, jako technologický gigant, stojí v čele náboženského kultu zvaného diverzita, před kterým jako uživatelé Google a jeho služeb neuniknete. Pokud se proti tomuto kultu jako zaměstnanec Google vymezíte, přijdete o práci. Když ale dojde na lámání chleba, zjistíte, že Google o diverzitě více káže, než ji razí. Nebo jde typické marxistické dilema, kdy se teorie střetává s realitou?

Z páté výroční zprávy o diverzitě vyplývá, že v Google je po roce o něco méně bílých zaměstnanců, kteří ale nebyli nahrazeni černochy či Hispánci, ale Asiaty. Bílí stále tvoří většinu zaměstnanců, ale při čísle 53,1 procent se nedá mluvit o většině drtivé. Zastoupení Asiatů ve firmě je nadproporční jejich podílu v americké či evropské populaci a tvoří 36,3 procent. Google se díky nim může tvářit, že je rasově rozmanitý, ale jak k tomu přijdou chudáci černoši a Hispánci?

Černoši tvoří v Google jen 3 procenta zaměstnanců. A to je v USA, kde tvoří 12 procent populace málo. Proč je jich tak málo a Asiatů, kteří by údajně měli čelit stejné diskriminaci a rasismu jako oni, tolik? Více zde.

Podobně jsou na tom ostatně i Hispánci, kteří tvoří možná až 20 procent americké populace, ale v Google jen 5,3 procent. Člověku to nedá, aby si potměšile nepřál, aby Google musel začít dodržovat rasové kvóty při přijímání zaměstnanců, a raději nastavil ještě vyšší čísla, než je zastoupení těchto skupin v populaci. Má jít přeci příkladem, ne?

Ženám se v Google také nedaří. Tvoří jen 30,9 procent zaměstnanců této technologické společnosti. Vyhozený inženýr z Google byl tehdy vyhozen proto, že řekl, že ženy se pro tuto práci prostě nehodí. Je to jednoduše přirozenost, že dívky nesní o tom stát se inženýrkami IT a zaměstnanecká čísla v Google o tom vypovídají.

Většina těchto žen jsou bělošky a Asiatky. Přirozeně. Černé ženy tvoří jen 1,2 procent všech Google zaměstnanců a hispánské ženy 1,7 procent.

Co je ovšem pro Google největší prohřešek, je přiznání, že v jeho zprávě nejsou uvedeni zaměstnanci považující se za transgendery. V dalších zprávách to prý ale Google napraví. Taková ostuda.

A poslední ukazatel, ženy z Google odcházejí o něco méně častěji, než muži. Souvisí to zřejmě s jejich biologickou přirozeností v hledání a udržování jistoty. Černí a hispánští zaměstnanci obou pohlaví naopak Google opouštějí mnohem častěji, než ostatní skupiny.

Komentáře

komentáře