Autoři knih pro děti v Británii musí zařadit více nebílých postav, nařizuje vláda

0

Britská vláda neúnavně a zákeřně skrze síť státních i neziskových organizací podkopává etnický charakter Anglie, Walesu i Skotska. Podle nejnovější státní zprávy je nutné, aby dětské knihy napříč všemi žánry obsahovaly více černých postav v hlavních rolích.

Vše souvisí se vším. Souběžně s nahrazováním původní evropské populace neevropskou skrze masovou migraci, se tento trend umocňuje propagandou. A začíná se už od nejmenších. Podle nejnovějších čísel pochází třetina (32,1 procent) žáků základních škol z tzv. etnických menšin, které se v Británii nazývají BAME – Black, Asian or Minority Ethnic. Státní Centrum pro gramotnost v základním školství říká, že je nepřijatelné, aby jen 4 procenta knih obsahovaly nebílé postavy.

Zastoupení barevných postav prý navíc pokleslo o 1 procento, a proto vláda požaduje, aby autoři knih umisťovali nebílé postavy, které budou centrální, a ne jen okrajové. Připomíná to dobu, kterou jsme u nás znali jako socialismus, kdy stát umělcům určoval, o čem mají psát a o čem mají zpívat.

A zcela v duchu volání po pokroku, který jsme u nás tak často slýchali, zpráva urguje, aby spisovatelé nebílé postavy nezařazovali jen, aby si “udělali čárku”, ale aby ukázali “smysluplnou a správnou reprezentaci navzájem propojené, rozmanité společnosti, ve které naše děti vyrůstají”.

Tyto postavy by prý neměly být jen definovány svým “bojem, utrpením nebo jinakostí”, ale měly by popsat jejich kulturní detaily bez sklouzávání ke stereotypům. Tedy, nebude záhodno barevné postavy vykreslovat nějak cize, ale budou se popisovat jako bílí, jen natření svou barvou.

Komentáře

komentáře