Putin: Křesťanství je základem ruského národa a kulturní identity

0

AP – Ruský prezident Vladimír Putin řekl, že přijetí křesťanství před více než 1000 lety v zemi, která se později stala Ruskem, znamenalo startovní bod i pro formování ruského národa.

Putin to prohlásil v sobotu na slavnosti hlásící se k výročí 1030 let starého přijetí křesťanství princem Vladimírem, vůdcem Kyjevské Rusi.

Kyjevská Rus bylo volné státní uskupení slovanských kmenů a švédských Vikingů, kteří založili dynastii Rurikovců. Vladimír, jehož jméno vychází z nordického Valdamarr, byl prvním vladařem smíšené nordicko-slovanské krve. Jeho otcem byl také Viking, Svatoslav, který byl prvním severským vládcem Kyjevské Rusi, který přijal slovanskou podobu svého jména – Sveinald. Vladimíra počal se svou slovanskou uklízečkou Malušou.

Putin před několika tisíci věřícími u veliké sochy prince Vladimíra u Kremlu řekl, že přijetí křesťanství byl “počáteční bod pro stvoření a rozvoj ruského státu, skutečného duchovního zrození našich předků, určení jejich identity. Identity, která obohatila národní kulturu a vzdělání.”

Komentáře

komentáře