Čtyři mýty o Jižní Africe a jejich vyvrácení

0

Okolo Jižní Afriky panuje mnoho mýtů, kterým často věří i lidé sympatizující s osudem jihoafrických bílých. Největším z těchto mýtů je tvrzení, že černá populace Jižní Afriky je domorodá, a bílí jim tuto zemi ukradli. Ale takových tvrzení, které šíří světová a jihoafrická levice, je víc. Na stránkách Středoevropana se budeme věnovat těm nejvýznamnějším čtyřem.

Mýtus 1 – Věří se, že Zákon o domorodé půdě z roku 1913 zatlačil černé do rezervací (7 procent jihoafrické půdy) a zakázal jim kupovat půdu v bílých oblastech. Říká se, že bílí násilím černé vytlačili do těchto rezervací a tyto rezervace byly na nejhorší půdě v zemi bez minerálního bohatství a bílí si tu nejlepší půdu nechali pro sebe.

Pravda – Největší naleziště platiny na světě se nacházelo v černé domovině Bophuthatswana na severozápadě. Bílá jihoafrická vláda tuto oblast předala kmenům Tswana, aby si zde vládly, ačkoliv ty již dostaly od Britů vlastní zemi pod názvem Botswana, která byla součástí Jižní Afriky známá jako Bechuanaland.

Kromě toho černí dostali od Britů další dvě země – Lesotho a Svazijsko. Sedm procent je mýtus.

Mýtus 2 – Černé země byly na té nejhorší půdě v Jižní Africe.

Pravda – Srážková mapa Jižní Afriky ukazuje, že nejhorší půdou v zemi je oblast Karoo. Jde o největší oblasti v Jižní Africe a jde fakticky o polopoušť klimatem podobným Arizoně nebo Nevadě v USA.

Černí do této oblasti nikdy nevstoupili, natož aby jí osídlili. Bílí ji přivedli k rozkvětu a založili zde úspěšné ovčí farmy.

Černá “osídlení” se nacházela na severu a východním pobřeží Jižní Afriky. Východní pobřeží má subtropické klima a sever je jako prérie s letními dešti. Tuto zemi plnou zeleně si černí pro sebe vybrali a zde se usídlili.

Staří Afrikánci mají i píseň, která tuto zem, Natal, opěvuje jako “Zelená je natalská zem”. Pro černé pastevce to byla ideální země.

Mýtus 3 – Černí jsou původními obyvateli Jižní Afriky a zemi osídlili.

Pravda – Všichni Jihoafričané, bez ohledu na rasu, jsou usedlíky. Tvrdí to doktor Wilmot James, profesor genetiky na univerzitě v Kapském městě.

Kromě několika archeologických nálezů černé kultury na dalekém severu Transvaalu před rokem 1652, se má za to, že jak černí tak bílí byli v Jižní Africe usedlíky, neboli přistěhovalci.

Ačkoliv u černých se slovo usedlík nedá použít, protože ti se v Jižní Africe nikdy neusadili. Šlo o nomády, kteří cestovali z místa na místo.

Jejich vesnice tvořené travnatými chýšemi se přesunuly vždy, když dobytek spásl trávu. Černí neznali hranice, ploty, mapy, vlastnictví půdy a když se někde na čas usadili, bylo to vždy jen dočasně.

Po černých v Jižní Africe nezůstaly žádné základy budov, žádné sochy, žádné cesty, žádné malby, žádný důkaz osídlení před tím, než do země přišli bílí. Podobně jako Indiáni v Severní Americe.

Jediné malby ve skalách dělali křováci a Hotentoti (Khoi-Khoi a Sanové) v jeskyních, kde dočasně žili. Oni byli nomádští lovci sběrači, zatímco ostatní černí byli nomádští pastevci.

Bílí, na druhou stranu, stavěli města, železnici, přehrady a v zemi chtěli zůstat věčně.

Tvrzení, že celá Afrika patří černým, je absurdní. Je to jako by Italové tvrdili, že je celá Evropa jejich.

Vždyť civilizace severní Afriky, jako pyramidy v Egyptě, nebo Alexandrie, byly produkty starých bílých civilizací, které skončily rasovým míšením. Severní Afriku pak ovládli Arabové, nikoliv černí, a bílí osídlili Jižní Afriku. Proto podle některých akademiků existují tři Afriky. Arabská na severu, černá uprostřed a bílá na jihu.

Mýtus 4 – Bílí pro černé stvořili rezervace a domoviny

Pravda – Černí si své domoviny stvořili sami díky muži jménem Shaka Zulu. Přesvědčení, že černé kmeny spolu žily ve vzájemné harmonii a v míru, je nesmysl a platí to opět i o Americe. Vládce Zulů, Shaka, během krátkého období vyvraždil asi dva miliony černých.

Zuluové podnikli genocidu proti ostatním černým. Svazijce a Ndebely vytlačili zpět do střední Afriky, odkud přišli. Sothové utekli do hor v dnešním Lesothu. A zbytky kmenů se spojily dohromady pro vzájemnou ochranu.

Černé z jejich půdy vyhnali jiní černí. Ne běloši. Proto když se v roce 1838 vydali na sever země holandští Búrové, našli zem prázdnou, než se museli střetnout se Zuly. Černé domoviny, bantustány, vznikly z potřeby černých kmenů se chránit před Zuly. Sir Theophilus tyto bantustány zaznamenal do mapy a vytvořil hranice, aby tyto kmeny ochránil před nimi samotnými.

Tvůrci černých domovin nebo rezervací tak nebyli bílí, ale vládce Zulů, Shaka.

Komentáře

komentáře