Úroveň německého školství upadá. Prý kvůli migrantům ve školních lavicích

0

Nová zpráva ukazuje, že standardy německého školského systému jsou v úpadku, protože se učitelé potýkají s mnoha dětmi migrantů, kteří německy mluví buď velmi špatně, nebo vůbec.

Studie, kterou zveřejnila Iniciativa pro novou sociálně tržní ekonomiku (INSM) tvrdí, že kvalita německého vzdělávání se snížila v podstatě v každém regionu, a zmiňuje nedostatky v takových oblastech, jako je digitalizace, nebo problémy s integrací.

Jedním z problémů je nárůst dětí cizinců, které odejdou ze školy před jejím dokončením. V roce 2014 bylo toto číslo 11,8 procent. O rok později už 14,2 procent.

Prezident Německé učitelské asociace, Heinz-Peter Meidinger, říká, že ve školách, kde studenti nemluví plynně německy, se kvalita učení zhoršila.

Varuje před segregací ve školách a říká, že problém se do budoucna jen zhorší, protože učitelé nejsou připraveni učit němčinu jako druhý jazyk. Tedy vyučovat svůj předmět a zároveň doučovat němčinu.

Kromě těchto problémů některé školy v oblastech s vyšší koncentrací migrantů čelí i problémům s násilím nebo náboženskou šikanou “nevěřících”.

Komentáře

komentáře