Studie: Bílí lidé s vyššími příjmy mají menší chuť podporovat bílé kandidáty zaměřené proti menšinám

0

Jedná se již o rok starou studii, ale informace, které obsahuje, jsou natolik důležité, že by byla škoda, aby zapadla.

Jedná se o společnou práci výzkumníku z University of Dallas a Standford University, a cílem práce bylo zjistit, jaká je u amerických bílých občanů s vyšším příjmem chuť podporovat politické kandidáty jejich rasy, kteří prosazují obranu bílé identity. Přeloženo do normálního jazyka, pokud je politický kandidát hrdý běloch a tato jeho hrdost se promítá i do jeho politického programu a činnosti, jaká je ochota ze strany bohatších bílých Američanů takového kandidáta podporovat.

Výsledek není úplně překvapující. Studie zjistila, že čím více je kandidát vnímán jako člověk, který by mohl provokovat rasové menšiny, tím menší je zájem ze strany bílých Republikánů takového člověka volit.

Dále zjistila, že to samé platí v případě, že se kandidát projevuje jako člověk s důrazem na bílou identitu.

A konečně, bílí lidé s vyššími příjmy projevili menší chuť volit bílé kandidáty z obavy, že by to narušilo stabilitu společnosti. Výsledky studie tak prý potvrdily hypotézu, že ti, co mají nejvíc co ztratit, mají nejmenší zájem provokovat rasové menšiny.

Studie se týká Spojených států, ale dá se pravděpodobně stejně dobře vztáhnout na jakoukoliv západní zem, která má podobné etnické rozložení, jako Amerika. To v tuto chvíli žádná země nemá. V USA je procento bílých ve společnosti okolo 60 procent a země jako Británie, Francie, či Belgie nebo Holandsko mají pořád přinejhorším alespoň 85 procent. Dá se ale vyvozovat, že čím více bude toto číslo klesat, tím menší bude zájem ze strany bílých mužů s postavením a majetkem tomuto trendu vzdorovat.

Komentáře

komentáře