Twitter může být donucen k ukončení cenzury pravicových účtů

0
Jack Dorsey

Šéf Twitteru, Jack Dorsey, který před zvláštním slyšením Senátu hájí kroky své společnosti při cenzurování “politicky nekorektních” účtů, si při obhajobě těchto komunistických praktik možná podřezal větev, na které jeho argumenty sedí. Několikrát totiž zopakoval, že Twitter je “veřejné náměstí”, což je podobný výraz jako “veřejný prostor”, jen má svůj specifický význam. A vedle tohoto prohlášení také tvrdil, že Twitter má právo odstraňovat obsah, který není protizákonný, a který je v USA chráněn Prvním dodatkem Ústavy.

Ale právě tvrzení, že Twitter je veřejné náměstí (public square), je důležité, protože v USA jsou projevy na veřejném náměstí chráněny Ústavou bez ohledu na to, zda je náměstí v soukromém, či státním vlastnictví.

Existuje na to precedent Nejvyššího soudu z roku 1946. V rozsudku Marsh vs. Alabama soud rozhodoval o Svědcích Jehovových, kteří se pokoušeli šířit své materiály ve městě, které bylo celé ve vlastnictví společnosti Gulf Shipbuilding Co.. Soud tehdy rozhodl, že tito náboženští aktivisté nemohou být zatčeni za vstup na soukromý majetek. Soud došel k závěru, že protože společnost vlastní celé město včetně chodníků, město tak vytváří “veřejné náměstí” v soukromém vlastnictví a svoboda slova Svědků Jehovových na tomto veřejném náměstí má přednost před právem společnosti odstranit ty, kteří na její majetek bez svolení vstoupili.

A to všechno znamená, že pokud je Twitter veřejné náměstí v soukromém vlastnictví, je povinen chránit svobodu slova svých uživatelů podle Prvního dodatku. Odstraňování obsahu, který je legální, pak přímo porušuje Ústavu, a Jack Dorsey by mohl být přinucen s blokováním obsahu přestat a řešit to tak, že by uživatelé mohli obsah, který vidět nechtějí, jednoduše filtrovat.

Komentáře

komentáře