Domů Kulturní válka Sport Magazín Vice viní rasismus z toho, že většina amerických černochů neumí plavat

Magazín Vice viní rasismus z toho, že většina amerických černochů neumí plavat

0

Kdo se trochu dívá kolem sebe, všímá si, že různým sportům dominují různé rasy. Nebudeme tu řešit možné fyziologické a genetické důvody pro to, ale černoši dominují u sportů, které vyžadují výbušnost, rychlost, ale i vytrvalost. V komplexních sportech zase dominují běloši. A takoví Asiaté vyloženě žádnému sportu nevládnou. Tak to jednoduše je.

Pokud jsou černoši v nějakém sportu dobří, vyzdvihuje se to, a je nám to dáváno za příklad. Pokud jim ale nějaký sport nejde, neřeší se možnost, že se pro ten sport třeba fyziologicky a z jiných důvodů nehodí, protože by to vyvracelo teorie o rasové rovnosti všech lidí, kteří se prý liší jen barvou pleti, ale důvody neúspěchu se vždy hledají v údajném rasismu.

Poznámka. Existují výjimky, tak jako všude, kdy běloch může být skvělý vytrvalec, Číňan skvělý sprintér, a černoch skvělý plavec, ale obecně tyto sporty nejsou pro zmíněné rasy tím, v čem by excelovaly. Tak jako zmíněné plavání u černochů.

Magazín Vice, který je silně levicově orientovaný, se tomuto tématu věnuje, a přiznává, že většina černochů v Americe prostě plavat neumí. A jediné přijatelné vysvětlení, proč tomu tak je, je podle autora článku samozřejmě rasismus.

Autor vysvětluje, jak černí a bílí prý v 19. a na začátku 20.století plavali vesele společně, ale s příchodem emancipace žen a jejich vpuštění na koupaliště bílí muži nechtěli, aby černí muži byli na koupalištích společně s bílými ženami, a tak jim to zatrhli. Ale autor zapomíná, že toto byla praxe jen na americkém Jihu. Na Severu byla segregace jen velice okrajovou záležitostí a černoši směli všude tam, kam směli bílí.

Autor ale tvrdí, že zákazem vstupu na koupaliště pro černochy se vytvořila situace, kdy černoši neměli kde plavat.

Jedná se o velice slabou teorii ať už z důvodu, že se skutečně jednalo jen o americký Jih a ne daleko větší Sever, tak také z důvodu, že ani na Jihu černochům nikdo nezakazoval koupat se v řece nebo v jezerech. Navíc celý Jih byl desegregován, často za účasti Národní gardy a ozbrojené moci státu, už v 60.letech, tedy před téměř 60 lety. A tak odůvodňovat segregací fakt, že většina černochů neumí plavat, je liché.

Autor nabízí teorii, že černoši prý od dob segregace mají strach do bazénu chodit. Je to prý nějaký blok, že tam nepatří. To by ale měli blok ze všeho, protože v době segregace nesměli nikam, kam chodili bílí. Ani na sportovní stadiony, kde dnes tak dobře běhají.

Tedy, ať už za neschopností většiny amerických černochů cítit se ve vodě jako ryba je cokoliv, rasismus to určitě není.

Komentáře

komentáře