Imigrantská populace Španělska může do 30 let narůst o 10 milionů

0

Nízká porodnost a odchod Španělů do zahraničí vzbuzuje v zemi obavu, jak řešit do budoucna důchody. A opět se ozývají chytráci, kteří tvrdí, že důchodový systém spasí migranti. Tedy ti, kteří jsou podle mnoha statistik více nezaměstnaní než zaměstnaní, a kteří si obvykle integraci představují tak, že se společnost přizpůsobí jim.

Ve Španělsku jsou přesvědčeni, že snižování populace bude zastaveno právě díky migraci, která by do roku 2050 mohla populaci Španělska dodat dalších 10 milionů kusů. A záměrně píši kusů, protože na tomto místě se přestáváme bavit o národním státě, ale o útvaru lidí, které spojuje jen občanství nějakého konkrétního státu. Definice národa se na takové státní útvary už nevztahuje.

Španělsko prý bude migrační vlny dál lákat, protože bude potřebovat pracovní sílu, a také proto, že si tito lidé, většinou z Afriky a Jižní Ameriky, ve Španělsku vydělají více, než doma. Což je ale dost krátkozraké, protože tito lidé cenu práce postupně srazí až na dno. To je jasné každému, kdo má alespoň základní ekonomické vzdělání. Což se ovšem absolventům různých humanitních fakult těžko vysvětluje.

Vzhledem k tomu, že většina pracovních míst se soustředí do větších měst, budou brzy západoevropská města vypadat k nerozeznání stejně. Původní obyvatele potkáte už jen na malých městech a vesnicích.

Komentáře

komentáře