Papež: Národy jsou vytvářeny imigranty

0

Papež František přišel s dalším odvážným prohlášením, když řekl, že národy nevznikají samy od sebe, ale jsou vytvářeny imigranty, stejně jako byla imigranty vybudována Evropa.

Papež to řekl tento týden na setkání s misionáři.

“Evropa nebyla zrozena jen tak. Evropa byla během staletí stvořena mnoha vlnami migrantů.”

A použil jako příklad karavan cestující z Hondurasu do USA, kdy podle něj migranti preferují cestovat pohromadě, než sami, protože je to bezpečnější, a že tak tvoří vlastní komunity.

“Sám jsem syn migrantů,” řekl papež, “a pamatuji si poválečné období. Bylo mi 10, když můj otec pracoval, začali přicházet Poláci, všechno migranti, a pamatuji si, jak dobře byli přijímáni. Argentina má tento zážitek z vítání, protože byla práce a migrace byla potřebná. Argentina je podle mé zkušenosti koktejl migračních vln.”

“Musíte ostatní učit, jak vítat cizince,” připomněl ještě misionářům. “Ve Starém zákoně se píše o vítání cizinců. Pamatujte, že i vy jste kdysi byli cizinci.”

Papež by si měl znovu otevřít nějaké knihy o historii. Národy v minulosti jistě vznikaly spojením vln lidí, ale vždy to znamenalo potlačení něčí identity. Když přišli Anglové a Sasové do Británie, potlačili zde keltský vliv, a jejich vliv pak byl zase potlačen Normany. Stejně tak staré Čechy. Jakékoliv původní osady zde v době příchodu Slovanů existovaly, byly asimilovány, či zničeny, a jejich identita nám již není známá. Přijímáním většího počtu cizinců tak vždy hrozí, že původní obyvatelstvo zmizí buď asimilací, nebo zničením.

Současnost nicméně vytváří zcela nový fenomén. Národy v Evropě vznikaly jako společenství pokrevně podobných lidí, kdy míšení s neevropskými lidmi bylo ojedinělé a docházelo k němu spíš jen během asijských nájezdů. Proto jsme ještě nedávno byli schopni podle fyziognomie s určitou přesností určit, o jakou národnost se jedná. Zvlášť když jsme viděli celou skupinu. Poznalo se, zda jde o Švédy, nebo naopak Italy, nebo Angličany. Národy byly prostě společenství podobných si lidí. Teprve dnes dochází k tomu, že se tato společenství rasově promíchávají a stále častěji potkáváte skupiny turistů, kde jsou bílí, černí i Asiaté, a dokud nepromluví, nevíte tak, odkud jsou.

Tímto promícháním zcela logicky nebude zachováno to existující, ale vznikne něco nového. Každopádně už se nebude jednat o národy, které jsou definovány i společnou krví. Teorie o tom, jak jsou černoši, běloši a Asiaté žijící v jednom státě příslušníky jednoho národa, jsou nesmírně falešné a bude třeba tato lidská společenství definovat jinak, než slovem národ.

Komentáře

komentáře