200 australských profesorů odmítlo Západní civilizaci

0

Dvě stovky profesorů na University of Sydney podepsaly otevřený dopis vyzývající k odmítnutí navrhovaného předmětu o “Západní civilizaci”. Tvrdí, že předmět je “šovinistický”, že jde o nástroj “evropské nadvlády” a že posílí “sexistickou, rasistickou a islamofóbní politiku”

Přitom nešlo o žádné drama. V roce 2014 zesnulý businessman Paul Ramsay odkázal část své pozůstalosti ve prospěch studentů, aby mohli zkoumat “jak naše civilizace zápasila s největšími životními výzvami a největšími překážkami historie”. Ramsayovo Centrum pro Západní civilizaci pak univerzitě v Sydney nabídlo vyučování o tomto předmětu, které mělo “přilákat nejnadanější australské studenty, aby v malých seminářích šesti až osmi lidí četli západní klasiky”. Vcelku vznešená činnost. Ale ne v čase úpadku Západu, kdy i naši vlastní lidé netouží po ničem jiném, než aby náš svět byl zničen.

Klasičtí západní autoři, ať už z antiky nebo pozdější doby, tvořili základ evropského vzdělání, které jsme importovali i do světa. Západní filozofie a západní hodnoty byl dlouhodobě světový standard. A víte, kdy se to začalo obracet? Někdo říká, že s Frankfurtskou školou, ale bylo to už předtím s příchodem socialismu. Ten začal bořit existující řád a jeho děti v tom už více než 100 let pokračují.

Nejvíce to bylo patrné v 60.letech minulého století. Klasická filozofie byla nahrazena novou, nebo starší marxistickou filozofií. Klasické evropské hodnoty byly označeny za vadné a začala popularita východních filozofií, respektive všeho neevropského učení, které bylo vykládáno vůči evropským hodnotám jako vyšší moudro. Na západě se objevilo hnutí Black Power, které mělo emancipovat černochy, ale vzhlíželi k němu i bílí, kteří začali nenávidět sami sebe. Objevování světa a zapadlých necivilizovaných lidí Evropany bylo označeno jako kolonialismus a zlo. Vedle toho začal být vzýván primitivismus ve smyslu civilizačním, kdy se z nepokročilosti dělala ctnost, a lidé začali zavrhovat vyspělé technologie a odcházeli s pampeliškami ve vlasech nazí s kytarou do lesů.

Číst dnes Platóna z vás v očích mnoha levicových fanatiků dělá nového Hitlera. Jejich filtrem projdete jen tehdy, pokud čtete něco o budhismu, či jinou “etnickou” filozofii, ale běda, jak máte rozečtenu evropskou klasiku. Pro jejich nový svět s takovým rasistickým živlem, jako jste vy, nepočítají.

Komentáře

komentáře