Mediální odhalení: Učebnice v Itálii propagují masovou migraci

0

Mediální vyšetřování odhalilo, že italské učebnice mají zcela pro-migrační nádech, a někteří dokonce mluví o migrační propagandě.

Ačkoliv voliči masovou migraci většinově odmítají, levicí infiltrované školství produkuje pro středoškoláky učebnice, ve kterých je naopak masová migrace zobrazována pozitivně.

Například učebnice “Okem historie: Integrovaný kurz historie a zeměpisu” je prý plná různých cvičení a prohlášení, které promigrační postoje posilují. Stojí zde například: “Dnes musejí školy upřednostňovat integraci dětí migrantů a tak vytvořit multi-etnickou a multi-kulturní společnost.”

Text také trvá na tom, že masová migrace cizinců v produktivním věku je prý potřeba, aby byl udržen italský penzijní systém, a dokonce se odvolává na barbarské invaze do Západořímské říše, které prý Římu prospěly.

“Tento migrační fenomén přispěl k vytvoření římsko-barbarského světa, který stál u založení Evropy. Té samé Evropy, která je dnes vyděšena z příchodu mas migrantů a uprchlíků.” Učebnice už ale nezmiňuje, že barbarské invaze Řím zničily a tehdejší Evropu stáhly o několik století zpátky.

I další učebnice prý podle médií propagují postoj, že se Itálie musí změnit v multi-etnickou, multi-kulturní a multi-náboženskou zemi, a ti, kdo s tím nesouhlasí, jsou označeni za zastánce rasistické, xenofobní a netolerantní kultury.

Komentáře

komentáře