Bílí liberálové se prý při komunikaci s menšinami dělají hloupějšími

0

Americký list Washington Post zveřejnil studii univerzitních sociálních psycholožek z Yale a Princetonu, Sydney Dupree a Susan Fiske, která vědecky pojmenovává fakt, co někteří z nás při komunikaci s nebílými mohou vnímat. A tedy to, že se v komunikaci s nimi děláme hloupějšími. Studie nicméně tvrdí, že toto chování je typické pro bílé liberály, ale ne pro bílé konzervativce.

Zmiňuje příklad, že pokud píšeme email a víme, že příjemcem je běloch, používáme výrazy jako “melancholie” nebo “euforický”, zatímco pokud víme, že příjemce není běloch, místo těchto slov použijeme prostě slova “smutný” nebo “šťastný”. V USA takto bílí mění svůj způsob komunikace prý především s černochy.

Studie shledává zajímavým, že právě bílí liberálové, kteří tak konají ve své dobré víře, mají větší sklon, než bílí konzervativci, nebílé lidi posuzovat podle negativních stereotypů, a mít k nim otcovský přístup. Tedy tito lidé, kteří na jedné straně vystupují proti tzv.rasismu a odmítají, že by mezi rasami byly rozdíly, pak tyto rozdíly stejně akceptují, že existují, což se projevuje právě v jejich chování vůči jiným rasám. Především vůči africké rase.

Důvod, proč se bílí konzervativci nesnaží s nebílými tímto způsobem komunikovat, studie vysvětluje tak, že jim je to jedno a že o kontakt s nebílými stejně moc nestojí. Což dává smysl.

Dupree výsledky komentuje: “Idea, že lidé, kteří mají vůči rasovým menšinám ty nejlepší úmysly, lidé, kteří chtějí tyto kontakty upevňovat, jsou nakonec ti, kdo jednají podle stereotypů.”

Bílí liberálové prý sice neuznávají rasové stereotypy vůči černým lidem, které tvrdí, že jde o lidi nižší úrovně a kompetencí, nicméně podle těchto stereotypů jednají. Chovají se tak, jak se chováme, když jednáme s někým, kdo je jiný. Jejich motivací je nepůsobit rasisticky, nicméně podvědomě, či ne, přijímají negativní stereotypy, aby se, jak říká Dupree, černým přizpůsobili – dostali se na jejich úroveň.

Stejně tak studie zkoumala politické projevy v kampaních Demokratů a Republikánů a rozdíl v nich, pokud bylo obecenstvo černošské. Zatímco Demokraté, což je americká levice, upravuje obsah svých projevů, pokud se konají například v černošském kostele, Republikáni, což je americká pravice, žádné rozdíly nedělají.

Ke stejným výsledkům dospěla studie v testu, který udělala na vzorku levicových a pravicových respondentů. Kdy ti levicoví se před nebílými adresáty v komunikaci opět chovali hloupěji, než před bílými, a pravicoví to neřešili.

Pokud si česká levice sáhne do svědomí ve své komunikaci například s Romy, jistě dojde ke stejným závěrům.

Komentáře

komentáře