Domů Pevnost Evropa Turecko a Ukrajina společně proti Rusku

Turecko a Ukrajina společně proti Rusku

0

Tak jako v každém světovém konfliktu vznikají neočekávané aliance zemí, které bychom si vedle sebe spíš nepředstavovali. Nejnovějším takovým spojenectvím je paktování Ukrajiny a Turecka vůči Rusku, jehož dominance v oblasti Černého moře se obě tyto země obávají.

Pro pochopení této aliance musíme hlouběji do historie. Krym byl dlouhá léta osídlen muslimskými Tatary, kteří s Osmanskou říší sdíleli nejen společnou etnicitu (Turci a Tataři vycházejí původně ze stejného etnika), ale také dlouholetý boj o toto území jak s Poláky, tak Ukrajinci, tak s Rusy. Krym byl navíc protektorátem Osmanské říše. Toto doupě, které se navíc stalo otrokářským centrem, kterým prošly až 2 miliony Slovanů, a za co se Tataři nikdy neomluvili, se nakonec podařilo zničit až Rusům, kteří jej v roce 1783 včlenili do své říše.

Ruská nadvláda zde trvala až do občanské války mezi Bílými a bolševiky, kdy se Krym stal místem posledních bojů a Rudého teroru, načež byl Krym začleněn do Sovětského svazu. V roce 1954 se stal součástí Ukrajinské sovětské republiky, která byla rovněž součástí SSSR, a nakonec v roce 1991 součástí samostatné Ukrajiny. To se změnilo v roce 2014, kdy neoznačení příslušníci ruské armády Krym obsadili, a Rusko na Krymu vyvolalo referendum, které rozhodlo o připojení k Rusku.

Vše nasvědčuje tomu, že se Rusové snaží rozšířit svůj vliv na jih od svých hranic. Ať už jde o Sýrii, nebo právě Černé moře, tahy Ruska se cítí ohroženi nejen Ukrajinci, ale právě i Turecko. A proto dochází mezi oběma zeměmi k vojenské a ekonomické spolupráci.

To pochopitelně Rusku vadí, zvlášť když je Turecko členem NATO. A Turecko se po incidentu v Kerčském průplavu nabídlo jako vyjednavač mezi oběma zeměmi.

Ukrajina mezitím už dvakrát požádala před Ruskem o ochranu. Nejprve o přítomnost lodí NATO v Kerčském průplavu, aby byla zajištěna bezpečnost ukrajinských lodí v těchto sdílených vodách, a pak Turecko o uzavření Bosporu a Dardanel pro ruské lodě. Není pravděpodobné, že obě žádosti budou vyřízeny kladně.

Komentáře

komentáře