Švédské neziskovky kňourají, že se mladí migranti musí živit prostitucí, aby měli střechu nad hlavou

0

Neziskovky ve švédském Malmö, kde máte v mnoha částech města problém narazit na skutečného Švéda, tvrdí, že stále víc mladistvých migrantů se stává prostituty. Aktivistka jedné z organizací, Mira Björkegren, říká, že migranti, kterým švédský stát neposkytne (samozřejmě zdarma) ubytování, jsou nuceni živit se prostitucí, aby nemuseli být na ulici, protože zimní teploty prý činí život na ulici nebezpečným.

“Nemají jiné řešení,” omlouvá je. “Jsou extrémně bezbranní a nedostávají státní podporu. Nemají ubytování. Začíná být zima a oni potřebují někde spát,” říká, a snaží se vyvolat lítost nad lidmi, které do Švédska nikdo nezval a o které velká část Švédů s výjimkou typů, jako je Björkegren, nestojí.

Prostituti, mladí migranti, se tak prý oddávají “sexu pro přežití”, často s homosexuálními klienty, kteří jsou mnohem starší, než oni. Mnohým z nich je nabídnuto bydlení výměnou za sex.

Nezletilí migranti mají ze strany švédského státu určitou podporu, ale zákon zakazuje jim poskytovat ubytování nebo finanční podporu. Jedná se samozřejmě o tzv. nedoprovázené děti, u kterých se často potvrdilo, že žádnými dětmi nejsou, ale které mají při vyřizování svých azylových žádostí oproti dospělým výhody.

Komentáře

komentáře