Členové Evropského parlamentu dostali seznam slov, které nesmějí používat. Je mezi nimi i slovo “muž”

0

Členové Evropského parlamentu právě obdrželi novou knihu pravidel. Úředníci a poslanci dostali seznam pravidel, jakým způsobem používat anglický jazyk. Součástí pravidel je genderová neutralita. Předně je prý třeba se vyhýbat používání anglického “man”, tedy muž.

Jak v pravidlech stojí: “Genderově neutrální, nebo genderově inkluzivní jazyk, je víc, než jen otázka politické korektnosti. Jazyk silně odráží a ovlivňuje postoje, chování a vnímání.”

“Většina legislativy EU není genderově neutrální a mužské zájmena ‘he’ atd., jsou používána obecně a zahrnují i ženy. Nicméně genderově neutrální jazyk je dnes preferován všude, kde je to možné,” stojí v pravidlech.

V praxi mají lidé z Evropské parlamentu dělat dvě základní věci:

– vyhýbat se podstatným jmenům, ze kterých vzniká dojem, že určitou roli dělá spíše muž, než žena: tedy nejtypičtěji ‘chairman’ (předsedající)
– vyhnout se genderově specifickým zájmenům pro lidi, kteří mohou být buď muž, nebo žena

A jsou uvedeny i další příklad. Místo slovo “statesman”, tedy státník, používat neutrální výraz “political leaders”, tedy političtí vůdci.
Místo “man-made”, tedy vyrobeno člověkem, používat “artificial” nebo “synthetic”, tedy umělé nebo syntetické
“Businessperson”, tedy něco jako obchodní osoba, namísto businessman, nebo businesswoman. A stejně tak “tradesperson”.

Dosavadní použití jazyka je prý diskriminující a degradující a vytvářející dojem, že normu reprezentuje jen jedno pohlaví.

Zatím jde jen o doporučení, ale jak známe EU, nebude to dlouho trvat, a za nedodržování těchto doporučení se bude chodit do vězení. Nebo by vás před 30 lety napadlo, že když někomu řeknete, že je teplouš, že, vás budou popotahovat za nenávistný projev?

Komentáře

komentáře