Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva může otevřít v Evropě dveře právu šaríja

0

Francouzský právní expert Gregor Puppinck říká, že nedávné rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva v Řecku, by mohlo otevřít dveře přijetí práva šaríja v Evropě.

Puppinck, který je ředitelem Evropského centra pro právo a spravedlnost (ECLJ) a je členem Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OSCE) v oboru svobody přesvědčení a náboženství, tvrdí, že rozhodnutí je protichůdné k předchozímu rozhodnutí z roku 2003, které právo šaríja shledalo nekompatibilní se “základními principy demokracie”.

Rozhodnutí se týkalo případu, ve kterém muslimka v Řecku byla zbavena dědictví po svém zesnulém manželi podle práva šaríja, které v zemi, v regionu Trácie, platí od 20.let minulého století, ačkoliv jím byla uvedena v závěti.

Řecké soudy rozhodly, že závěť neplatí, a že bude rozhodnuto podle práva šaríja. Evropský soud pro lidská práva pak rozhodl proti vynucené aplikaci práva šaríja v tomto případě, ale ne proti tomuto právu samotnému.

Místo toho soud rozhodl, že pokud je to možné, evropské země by měly dovolit existenci paralelních právních systémů, a nepožadovat po muslimech dodržování zákonů, které jsou s právem šaríja v protikladu, protože je to proti “důležitým zájmům veřejnosti”.

Puppinck je přesvědčen, že to otevře dveře politickým stranám propagující šaríju, které se budou tvářit, že jeho obhajobou hájí lidská práva.

Komentáře

komentáře