Italský kněz obvinil “bílý kmen” z odporu vůči masové migraci

0

Italský kněz Alex Zanotelli dává vinu za současnou lidovou podporu pro anti-migrační politiku “bílému kmeni”, s tím, že bílí lidé se cítí masovou migrací a demografickou proměnou ohroženi.

Zanotelli, který je v Itálii dlouhodobě znám jako sociální aktivista, obvinil evropské bílé, včetně Italů, z odmítnutí lodí s migranty, kteří nebyli vpuštěni do většiny italských i evropských přístavů.

“Je absurdní, že mluvíme o uzavřených přístavech, ale neexistuje žádné ministerské rozhodnutí, vše je jen na Twitteru,” stěžuje si kněz. “Je to problém s bílým kmenem, který se cítí všude ohrožen. 500 let bílý kmen dobýval svět, zrodili jsme otroctví, kolonialismus. Nyní začínáme vnímat, že jsme menšina, tito lidé jsou na postupu, a my je nacházíme doma. Platí to pro Austrálii, Spojené státy, Evropu, Kanadu.”

Lidé jako Zanelli v nenávisti k vlastnímu “kmeni” bílým přisuzují jen negativní vlastnosti a rádi zapomínají, že svět minulosti byl světem nekonečného boje. Boje ras, náboženství, impérií. Bílí lidé v tomto boji v druhé polovině minulého tisíciletí získali převahu, a to se nám neodpouští.

Je s podivem, že dnes nikdo nevyčítá Mongolům a dalším Asiatům tisíc let vpádů do Evropy a terorizování hlavně její východní hranice společně se zavražděním a zotročením milionů příslušníků “bílého kmene”. Nikdo dnes nemluví o 1300 let dlouhém boji křesťanské Evropy a muslimského světa, kdy ti druzí se po celou tu dobu snažili Evropu dobýt a zabili a zotročili při tom možná desítky milionů našich lidí.

Otroctví nebyl bílý vynález. Zotročování lidí bylo součástí každé kultury a byli to bílí, kdo proti otroctví jako první vystoupili a ve světě jej aktivně potlačovali. Nebyli ani největšími otrokáři. Tím prvenstvím se mohou chlubit muslimští Arabové, kteří pořádali lovy jak Afričanů, které pak prodávali kam se dalo, tak i Evropanů. Jejich lodě se na lovu otroků dostaly dokonce až na Island.

Ani kolonizace není doménou bílých. Co Otomanská říše a její rozpínavost v Asii, Africe, i Evropě? To snad nešlo o kolonialismus?

Fakt, že jsme jako “bílý kmen” snahám o naši kolonizaci či zničení ze strany Asiatů a později muslimů odolali, a že jsme ovládli obě Ameriky, Afriku, velkou část Asie a Austrálie, a všechny oceány a moře pak budiž jen důkazem našich kvalit, nikoliv naší obžalobou. Buďme na to hrdí. Jsme kmenem dobyvatelů, objevitelů, vládců moří, vzduchu i vesmíru. Pokud z tohoto světa zmizíme, zmizí z něj světlo a nastane věčná tma. Proto se i ty, milý čtenáři, staň tím, kdo zajistí naše přežití, a pokračování našeho bytí a velikosti v tomto světě. Všem Zanotelliům navzdory.

Komentáře

komentáře