Video: Gillette ve své nové reklamě útočí na typické mužské vlastnosti

0

Pokud chcete dnes na západě dělat business, musíte myslet progresivně, a oddat tomu celý váš marketing. Progresivní je vytváření vzorů v reklamě z nebílých etnik, homosexuálů, transgenderů, a podobně. A progresivním je dnes i feminismus. Ten už dávno není jen hnutím za ženskou emancipaci, ale i hnutím za proměnu mužů, kteří se mají přestat chovat jako muži. Zatímco některé mužské projevy určitě nepatří mezi ty muže reprezentující, jiné jsou jednoduše součástí naší evoluce, a dělají z mužů muže.

Mezi ty první projevy patří nevhodné chování vůči ženám a obtěžování, což naše společnost dlouhodobě hodnotí jako negentlemanské chování, a muž chovající se tak je obecně považován za burana.

Mezi ty druhé patří přirozená agresivita a touha kluků už od toho nejútlejšího věku problémy řešit jako chlap. Tedy ručně.

Nejnovější reklama společnosti Gillette útočí na tzv. “toxickou maskulinitu”, tedy jakési typické projevy mužského chování, které jsou v reklamě zobrazeny jako obtěžování žen a jako klukovská rvačka. Reklama obojí chování dává do roviny, dává jasně najevo, že je to špatné, a vyzývá k odstranění takového chování.

Ale zatímco výzva k rytířskému přístupu mužů vůči ženám je naprosto v pořádku a nedá se proti tomu nic namítat, nebezpečnější je výzva k tomu, aby se malí kluci neprali. Na videu je peroucí se dvojice malých kluků roztržena, a je jim řečeno, že tohle se nedělá.

Bez zajímavosti není ani to, že v reklamě jsou těmi dotěrnými muži běloši, a umravňují je nebílí, a stejně tak se spolu na zemi rvou dva bílí kluci. Podprahové sdělení marketérů Gillette.

Malý chlapec, který je odmala veden k tomu, že nesmí ventilovat svou agresivitu, a že s nespravedlností, zlem a špatnými lidmi nesmí bojovat, se stane karikaturou muže. Nebude mít zkušenost z prohry, ani z výhry. Nebude vědět, co to znamená stát si za svým i přes překážky. Místo muže dravce, se stane mužem holubicí. Bez ochoty měnit svět a rvát se s ním.

Pokud je to navíc bílý chlapec, jehož rasa dnes oproti 36 procentům lidské populace v roce 1900 tvoří sotva 10 procent, bude konfrontován s kulturami, které feminismus neznají, které jsou tvrdě patriarchální a které neochotu zvednout ruce do krytu brady vnímají jako trestu hodnou slabost, nečeká ho světlá budoucnost.

Na sociálních sítích už se objevují mnohé výzvy k bojkotu Gillette. Středoevropan se k nim připojuje. Stejně jako ke všem výzvám, které bojkotují feminismus v každé jeho podobě. Protože kluci jsou prostě kluci.

Komentáře

komentáře