40 procent vší nezaměstnané mládeže ve Francii tvoří migranti

0

Migrantská mládež tvoří skoro polovinu nezaměstnané mládeže ve Francii. Vychází to z dat Organizace pro rozvoj a ekonomickou spolupráci (OECD).

Zveřejněná čísla ukazují, že celkem 2,85 milionů lidí ve věku 15-34 je nezaměstnaných, ani nechodí do školy, nebo nepodstupuje žádný trénink. A 40 procent z nich nebylo narozeno ve Francii, nebo jsou dětmi imigrantských rodičů.

Kvůli těmto výsledkům Evropská unie vyzvala Francii, aby v integraci migrantů do pracovního trhu udělala víc.

Celkem má Francie pracovní potenciál 15,75 milionů mladých. Nezaměstnanost tety v této skupině tvoří 18,1 procent.

Z dat OECD dále vyplývá, že podobná situace je i v dalších západních zemích. V poměru k počtu obyvatel je mezi migranty větší nezaměstnanost, než mezi domácí populací.

Komentáře

komentáře