Nález ukázal DNA prvních obyvatel Ameriky. Měli evropské geny

0

Celoživotně mě fascinují lidské druhy a jejich evoluční vývoj. To, jak dnes vypadáme, je výsledek desítek tisíc let vlivu prostředí, které zformovalo tři základní lidské rasy. Ty pro zjednodušení nazveme černou, žlutou a bílou.

Jsem ateista a odmítám stvoření lidí jakýmkoliv bohem, a přijímám teze o tom, že moderní člověk vznikl v Africe. Zde část tohoto nového druhu zůstala a část odešla. Z části, která zůstala, se vyvinul současný africký černoch. A je jisté, že součástí této skupiny jsou i obyvatelé Austrálie a tzv. Melanésané. Ze skupiny, která z Afriky odešla, se vytvořily dvě další rasy – žlutá a bílá. Z obou pak vznikly další podskupiny v závislosti na prostředí, ve kterém žily. Ti blíže rovníku měli více melaninu a tmavší kůži než ti, kdo od něj žili dál. Proto jsou i takové rozdíly v barvě pleti mezi například Korejci a Thajci.

Celý lidský vývoj a vzájemná příbuznost se pak dá vyčíst z genetického kódu, který dokáže bezpečně určit naše předky. A díky tomu víme, že na krvi prvních obyvatel Ameriky se podílela i bílá DNA.

Řeč je o nálezu na Aljašce tzv. Dávných Beringianů. Jde o rok starý článek, ale dlužno říct, že jeho obsah v českém prostředí zcela zapadl. 11 500 let staré ostatky ukázaly geny obsahující vyhynulý druh moderního člověka. Současné DNA Indiánů vzniklo před 25 tisíci lety smíšením dvou lidí z jiné vývojové skupiny. Tehdy se potkal člověk ze skupiny, ze které se postupně vytvořil moderní Asiat, a člověk ze skupiny, ze které se později vytvořil moderní Evropan. Běloch. Což konečně vysvětluje, proč jsou některé indiánské kmeny s dokonale asijskými rysy, a jiné vypadají více evropsky. Tyto lidi genetika nazývá ANA.

Z tohoto spojení se oddělila větev, které se vyvíjela samostatně a po svém a jde právě o Dávné Beringiany, které genetika nazývá AB.

Lidé druhu ANA začali přecházet po souši do dnešní Aljašky asi před 15 tisíci lety. A někdy mezi tímto obdobím a 11500 lety je následovali i lidé AB. Genetický rozbor jejich ostatků pak ukázal fantastické výsledky.

Současní Indiáni se od současných Asiatů oddělili před asi 36 tisíci lety a jejich vývoj probíhal samostatně. Nicméně v podobném prostředí, jako u původní skupiny, proto se fyziologicky tolik neodlišují. Nicméně právě asi před 25 tisíci lety se tento druh namíchal s tehdejšími obyvateli Sibiře, kteří se vyvíjeli z pozdější evropské větve. Tito míšenci poté osídlili oba americké kontinenty a jejich součástí byla právě i skupina AB, která je do Ameriky následovala samostatně, ale podle výzkumu na Aljašce zhruba před 11500 vyhynula.

Tedy, zatímco nálezy DNA našich předků nemíšených s geny Asiatů se v Americe zatím nepotvrdily, nyní víme, že moderní Indián je výsledkem dávného míšení původních Asiatů a původních bílých.

Komentáře

komentáře