V Německu roste počet cizinců a muslimů mezi vězni

0

V německých věznicích sedí stále víc a víc cizinců a o německých věznicích se dá bezpečně říct, že je to skutečný Babylón a němečtí jsou zde jen dozorci. Většinou.

Ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko jsou vězni ze 113 národů! Nejčastěji se jedná o Turecko, následně Maroko a pak Polsko a Rumunsko.

Zvýšil se i poměr muslimské vězeňské populace. V roce 2017 tvořili například ve Stuttgartu muslimové něco mezi 20 a 30 procenty vězňů. Nyní je to 45 procent.

Nejméně německá je situace v Berlíně a Hamburku, kde cizinci tvoří 51 a 61 procent vězňů. Za poslední rok je to zvýšení o 6, respektive 8 procent.

Nárůst zaznamenalo i Dolní Sasko (z 26 na 33 procent), Porýní-Falc (z 26 na 30 procent), Bádensko-Würtenbersko (ze 44 na 48 procent), Brémy (z 35 na 41 procent), Šlesvicko-Holštýnsko (z 28 na 34 procent), Sársko (z 24 na 27 procent) a poměrně dramaticky i Bavorsko z 31 na 45 procent.

Tento stav nejen ukazuje zvýšení cizinecké populace v Německu, ale i vyšší sklon této populace ke kriminalitě. Kde jsou ta dokola opakovaná pozitiva diverzity?

PODPOŘTE MOU PRÁCI NA PATREONU NEBO PŘES KRYPTO PENĚŽENKU

Komentáře

komentáře