Studie v USA označuje bílé lidi za původce znečištění ovzduší a černé a Hispánce za jeho oběti

0

Studie americké akademie věd tvrdí, že bílí lidé více přispívají ke znečištění ovzduší, než černí a Hispánci, ale ti druzí znečištěním trpí víc, než bílí.

“Vzduch, který Američané dýchají, si není rovný,” píše list USA Today.

“Černoši a Hispánci disproporčně dýchají vzduch, který byl znečištěn bílými,” píší USA Today. “Tento nový výzkum poprvé vypočítává rasovou propast mezi tím, kdo znečištění způsobuje, a kdo to dýchá.”

Podle studie zemře každý rok asi 100 tisíc Američanů následkem znečištění ovzduší, což je víc než autonehody a vraždy dohromady. Nicméně list, který o studii píše, nijak nerozebírá příčiny těchto úmrtí. Tvrdí však, že znečištění pochází ze zplodin vycházejících z motorů aut, elektráren nebo ze spalování materiálů.

Studie tvrdí, že černí jsou vystaveni znečištění o 56 procent více, než sami znečištění způsobují. Tedy, že zřejmě jezdí méně auty, méně spalují a staví méně elektráren, než bílí. Hispánci, kteří asi staví ještě méně elektráren, to odnášejí ještě víc. O 63 procent. Naopak bílí prý dýchají o 17 procent škodlivin méně, než sami do vzduchu vypouštějí.

Studie ke svému výpočtu došla také spočítáním toho, že bílí spotřebují více zboží a služeb, které znečišťují ovzduší, než černí a Hispánci. Je to proto, že bílí, ke kterým se ve studii počítají i Asiaté, mají více peněz, než černí a Hispánci.

Studie tak fakticky tvrdí, že bohatší lidé znečišťují ovzduší více, než chudí, a že v průměru jsou bílí lidé bohatší než černí a Hispánci. Nicméně pokud bychom vedle sebe postavili chudého bělocha, který nikdy neletěl letadlem, a bohatého černocha nebo Hispánce, kteří létají každý týden, dostali bychom se k jiným výsledkům. Celá studie je tedy poměrně manipulativní a jejím cílem je jen vyvolat proti bílým nenávist.

PODPOŘTE MOU PRÁCI NA PATREONU NEBO PŘES KRYPTO PENĚŽENKU

Komentáře

komentáře