Recenze nové knihy Ilumináti 3 – Satanská posedlost

0

Právě vyšla nová kniha Ilumináti 3 – Satanská posedlost

www.bodyartbook.cz

Předehra.

Je to jako scénář pro sci-fi film z padesátých let minulého století.
Lidskost převzal satanský kult. Každý, kdo chce mít výhody, musí
sloužit tomuto kultu vědomě nebo nevědomky. Naši političtí lídři jsou
sexuálně vydíráni, aby zajistili loajalitu.
Ačkoli tyto kultovní falické památníky a pyramidy jsou všude, nikdo si
netroufá zmiňovat jejich jméno nebo označit jejich dominanci.
Trpíme poznávací disharmonií. Jsme pod neustálým fyzickým útokem ze
strany masových sdělovacích prostředků, které to nikdy neuznají.
Společnost je obrovsky slepá a hluchá, když je vedena démony.
Murphyho zákony jsou pravdivé. Když to může jít špatně, tak to tak
půjde. Pro lidstvo to platí. Západní společnost byla zkorumpována
kultem.

Úzká klika kabalistických bankéřů, Iluminátů, nahradila Boha (tj.
přírodní a morální zákony vesmíru) speciálními jmény „humanizmus“,
„rozum“, „pokrok“.
Od nynějška převrátí pravdu na faleš, boha na ďábla a uzákoní, že
homosexualita, promiskuita, pedofilie, bestialita a incest jsou zdravé a
přirozené.

Stav kómatu.

Loď civilizace se ponořuje dolů ve vlnách, zatímco pasažéři spí.
Iluminátští bankéři ničí všechny instituce Křesťanské civilizace –
náboženství (Bůh), rasy, národy a rodiny – aby uvedli humanitu do jejich
satanského kultu.
Podněcují a financují války, aby zničili národy, a povzbuzují tvůrce,
kteří rozšiřují odcizení a deziluze. Drží lidstvo v zajetí díky kontrole
jejich mozků. Není to shoda okolností, že veřejné sdělovací prostředky
jsou řízeny hrstkou korporací, které mají okultní symboly ve svém logu.
Podvracení lidstva je pravdivá a zamlčená historie moderního světa.
Existuje pouze jeden konflikt: Ilumináti versus lidstvo. Na ostatní je
pohlíženo jako na odchylku.
Nechceme tomu uvěřit. Je to jako, když se dozvíme o konečném stádiu
rakoviny. Sdělovací prostředky nás přesvědčují, že naše demokratické a
kulturní instituce jsou spolehlivé. Raději tomu věříme.

Spiknutí.

Spiknutí je skutečné a mnohem horší, než si myslíme.
Mocní lidé osnovali tato spiknutí už po staletí. Mají vytvořenou
brutální státní policii za fasádou demokratické vlády. Hrozba terorizmu
je záminkou k dalšímu rozšiřování jejich kontroly. Pokud by opravdu
pečovali o svobodu, posílili by nás. Vyznávali by občanské hodnoty,
vlastenectví a historii. Podporovali by silné vztahy mezi mužem a ženou,
sňatky a rodiny.
Místo toho nás sabotují. Výuka a kulturní normy se snižují. Jejich
„zábava“ se vrhá na okultizmus, násilí, porno a strašidelné
apokalyptické vize.
Lidstvo trpí zpomaleným vývojem. Jsme v transu. Pokračování a
přetvoření. Nic nového nebo pravdivého. Chybí nám setkání s naším
Stvořitelem.
První práce vlády je přesvědčit všechny, že není převzata satanským
kultem. Naše vlády selhaly. Nemají legitimitu.

Co dělat?

Spiknutí vyžaduje utajení a temnotu, aby prosperovalo. Můžeme se
jednoduše bránit, když ho vytáhneme na světlo.
Musíme si posvítit na jeho členy a jejich skutky, které začínají po 11.září
a zahrnují Newtown a Boston. Naši lídři a sdělovací prostředky jsou
lháři a zrádci, spoluviníci v masových vraždách a v maskování.
Ilumináti potřebují legitimnost, aby fungovali. Tu jim můžeme odebrat.
Odhalení Edwarda Snowdena o tom, že ho špehovala NSA, pobouřilo mnoho
lidí. Musíme pomoci spícím masám, aby viděly společného nepřítele. Ale
musíme počkat, až se rozhýbají. Nebudeme vysvětlovat, dokud nebudeme
tázáni.
Musíme se bránit mírumilovně. Cokoliv jiného jim bude hrát do karet.
Měli bychom být ozbrojeni a připraveni se sami bránit. Z mého pohledu,
vlastnictví zbraně je hlavním důvodem Američanů, že jsou ještě relativně
svobodní.
Máme co do činění se Satanisty. Když se podíváme na jejich záznamy, věci
se budou zhoršovat, dokud nerozhodnou, že cena je příliš vysoká.
Oni hasí civilizaci. Ať se nestane, že řekneme, že jsme spali a ničeho
si nevšimli.

Předmluva
Svět se obrací vzhůru nohama.

Jsi svého otce ďábel…..On byl zabiják od začátku,…. Kvůli tomu je lhář a
otec všeho. Kristus k Farizejům. – Jan 8:44

Není důležité, co je pravda o událostech, ale záleží na tom, co je
vnímáno jako pravda. – Hanry Kissinger.

Narodil jsem se v roce 1949 a během svého života jsem byl svědkem
neustálého poklesu v kultuře. Když jsem byl mladý, byla žena zasvěcena
svým panenstvím manželovi a rodině.
Nyní s pomocí aplikace seznamky zvané Tinder, se propojila s neznámými
lidmi v okolí. Později účinkovala jako „běhna“, aby nás přesvědčila, že
promiskuita je „posilující“, čemuž se naučila.
Když jsem byl mladý, sex a tělesné funkce nebyly vystaveny publiku; nyní
obscénní odkazy a přihlouplá mluva je považována za „špici.“
Umělci, kteří předváděli sex na veřejné scéně, byli zakázáni; nyní
„sexuálně provokativní tanec“ je přijatelný a podporovaný.
Homosexualita byla vývojová vada, která zvedla vlnu vnitřního
znechucení. Nyní je to „sexuální preference,“ kdy každý riskuje, že
bude označen jako „homofobní“.
Výsledky tohoto zastíraného útoku na heterosexuály jsou jasné: Od roku
1960 se porodnost v USA přibližovala k jednomu a půl dítětem na ženu.
Rozvodovost je na 50 %. V roce 2011 bylo 36 % narozených dětí v USA u
svobodných žen.
Tyto a další zhoubné vývoje nejsou nahodilé nebo přirozené. Jsou
produktem pečlivého programu sociálního inženýrství řízeného Ilumináty,
satanskou tajnou společností, která kontroluje západní svět s použitím
zednářství.
Co se zdá jako spontánní „sociální změna,“ je ve skutečnosti proces
satanské kletby.
Tento vývoj není izolovaný nebo původní fenomén. Západní společnost je
založena na rebelii proti Bohu, přírodě a morálnímu pořádku.
Takzvané „Osvícení“ odkazuje na Lucifera jako na „světelného dárce.“ To
představuje směřování Iluminátů k odmítnutí reality – vytvořené
Stvořitelem – a vytvoření umělé reality, která více odpovídá jejich
zájmům a zvrácenostem.
To je to, co kabalističtí bankéři míní „přetvoření světa“ nebo „změnu
světa“.

Ve své knize, Za dveřmi doupěte (1994), Paul Fisher píše: „Zednáři byli
úspěšní ve své víře, která dominovala Americe. Je evidentní, že
Mezinárodní zednářství bylo historicky světově rozšířené revoluční hnutí
organizované k propagování kabalistického gnosticizmu pro podkopání a
pokud možno zničení Křesťanství; pro nastolení zednářské filozofie do
klíčových vládních struktur a sesazení vlád, které nebudou spolupracovat
se zednářskými principy.“ (str.16)

Cítil jsi to celý svůj život. Že je něco špatného s tímhle světem.
Nevíš, co to je, ale je to. Jako střepina ve tvém mozku – tě vede k
šílenství. Je to pocit, který tě přivedl ke mně.
– Morpheus, Matrix

Běda jim, když nazývají ďábla bohem a boha ďáblem; když mění temnotu na
světlo a světlo na temnotu; když mění hořké na sladké a sladké na hořké!
– Izaiáš 5:20

Komentáře

komentáře