Papež: Rodina je založena na manželství jednoho muže a jedné ženy

0

Papež někdy mluví z cesty, ale jeho nejnovější prohlášení potvrzuje principy, na kterých naše společnost stojí. Tedy že rodinu tvoří svazek jednoho muže a jedné ženy.

Papež byl na návštěvě Loreta, poutnického místa, které má údajně obsahovat zdi domu Panny Marie.

“Dům Marie je domem rodiny. V delikátní situaci dnešního světa rodina založená na manželství mezi mužem a ženou představuje nezbytnou důležitost,” řekl.

Konečně stejně mluví i katechismus katolické církve, ve kterém stojí:

“Muž a žena spojeni v manželství, společně se svými dětmi, tvoří rodinu. Ta by měla být považována za normální referenční bod, podle kterého se hodnotí jiné rodinné vztahy.”

Jinými slovy papež, a církev, také říkají, že svazek dvou lidí stejného pohlaví nemůže být nikdy nazýván manželstvím. Stejně tak je pro křesťany neplatný společný svazek více osob, většinou mnohoženství.

Máme daleko k tomu, abychom pronásledovali někoho za to, že je sexuálně odlišný. Ale stejně tak daleko máme k tomu, abychom hráli hru, že někdo jiný, než muž a žena, se mohou nazývat manželi a tvořit základ rodiny. Protože pouze z jejich svazku lze stvořit dítě. Ze svazku osob stejného pohlaví to nelze. A tím by se celá diskuse o manželství homosexuálů mohla ukončit.

Komentáře

komentáře