Bernie Sanders: Co je dobré pro Izrael není dobré pro bílou Ameriku

0

Neúspěšný kandidát na prezidenta v roce 2016, Bernie Sanders, je komunista. O tom nemůže být sporu. Tento syn židovských migrantů od 60.let minulého století aktivně bojoval za rozklad bílé Ameriky skrze boj za takzvaná občanská práva.

Účastnil se mnoha demonstrací za segregaci, kdy šlo o to, aby bílí, kteří Spojené státy založili, a nebílí, měli v USA stejná občanská práva. V roce 1963 se dokonce nechal zatknout bílými policisty při demonstraci za desegregaci bílých škol v Chicagu.

Tento člověk zasvětil celý svůj život tomu, aby zničil bílou Ameriku a učinil z ní multirasovou zemi směřující k socialismu, kterou je nyní. Když se ho ale zeptali, jestli by si stejná práva jako mají Izraelci, zasloužili i Palestinci, tedy zcela totožná situace jako kdysi v bílé Americe ve vztahu k nebílým lidem a migrantům, zareagoval velmi rázně.

Odpověděl, že Palestinci by určitě stejná práva jako Izraelci mít neměli, protože by to podle něj byl konec Izraele. A on Izrael podporuje.

Komentáře

komentáře