Vánoční zamyšlení nad češstvím

0

Kdo jsou to Češi, jaká je naše identita, to jsou otázky, které si v budoucích letech budeme klást stále častěji. Již dnes jsme konfrontováni různými definicemi češství a tím, kdo je prý také Čech. Středoevropan proto přináší svůj vánoční pohled na tuto otázku.

Aniž bych chtěl kohokoliv jmenovat, v poslední době, s tím, jak v naší zemi žije stále víc a víc cizinců, existují tendence ze strany médií a nejen jich tyto lidi označovat za Čechy. A velice často za “větší Čechy, než jsme my všichni”. Takže kdo je tedy Čech a kdo ne?

Češi byli kdysi jedním ze západoslovanských kmenů, které obývaly tuto krajinu označovanou podle jejích dávnějších keltských obyvatel Bohemia. Tito Češi získali později dominanci nad ostatními kmeny a rody Bohemie, a silou či smírem je integrovali mezi sebe. Nejvyšším rodem mezi původními Čechy a později i sjednocenými Čechy byli Přemyslovci. Z nedávných výsledků testů DNA provedených na ostatcích Přemyslovců na Pražském Hradě se lze úspěšně domnívat, že nejen Přemyslovci, ale i původní Čechové, a dost dobře i jiné západoslovanské kmeny v Bohemii žijící, byli etnickým mixem původních Keltů i po nich zde žijících Germánů.

Pokud nejste s výsledky DNA testů seznámeni, ty odhalily, že geny Přemyslovců mají více podobného s lidmi západní Evropy, než se Slovany. To může být dílem franských a dalších germánských manželek některých Přemyslovců, ale i možným keltsko-germánským původem bájného Kroka. Lze soudit, že zbytky Keltů i Germánu žijících zde před Slovany, se zde nacházely i v době jejich příchodu, a slovanské obyvatelstvo se s nimi míchalo. Výsledný český národ obývající české knížectví od 9.století pak můžeme nazývat za lid vzniklý spojením keltské, germánské a slovanské populace.

Tyto tři evropské skupiny (Keltové, Germáni a Slované) se pak na našem území dále promíchávaly s minimálním vlivem jiných skupin. Naše území a lidé zde žijící nebyli nikdy vystaveni vlivu míšení s Afričany, Asiaty nebo obyvateli Středního východu. Český národ tedy od svého počátku a po celou dobu své existence byl ryze evropským národem. Národem bílé rasy.

Národnost versus občanství

Často zaměňujeme národnost a občanství. Zatímco občanství lze dnes získat za splnění určitých podmínek, národnost je něco, co je dáno, jak název napovídá – rodem. Držitel občanství ČR tedy není Čech, nýbrž má jen české občanství. K tomu být Čechem nestačí razítko, ale musíte být Čech i rodem. Z historické tradice formování českého národa lze přijmout, že Čechem se může stát dítě vzniklé spojením jednoho českého rodiče a rodiče člověka jiného evropského původu – Rusa, Němce, Angličana, Francouze nebo Nora. Nazývat Čechem dítě vzniklé z jiných spojení je zcela v rozporu s historickou tradicí českého národa.

Pokud patříte k lidem, kteří odmítají lidskou rozmanitost, kteří přivítají, až v každé zemi světa bude jednou žít zcela totožná etnicky promíchaná populace, a obyvatelé jednotlivých zemí od sebe budou k nerozeznání, jste ochotni za Čecha přijmout kohokoliv. Pokud je pro vás přirozené vidět při návštěvě Číny Číňany, Ugandy černochy, Peru Indiány, Skotska Skoty, a Čech Čechy, musíte respektovat přirozenou charakteristiku národů.

Pro zachování českého národa v jeho původní podobě, a zabránění vytvoření jeho karikatury, tak bude naše země potřebovat zákon, který jasně definuje národnost a národnostní příslušnost. Bez toho nebudeme kým jsme a za pár století se můžeme dočkat osudu starých Egypťanů, kteří jsou dnes zcela jinými lidmi, než v době své dávné existence byli.

Komentáře

komentáře