Praha v roce 2030

0

Na první pohled jde stále o stejné město, ale rodina českých emigrantů Nováků, kteří se v roce 1984 odstěhovali do Ameriky, a svou rodnou Prahu navštívili naposledy v roce 2019, si všímá zásadních změn.

Praha je nejnavštěvovanějším městem Evropy. Možná i proto, že se jí díky odvážným krokům povedlo nestát se turistickým skanzenem. Po zákazu služby Airbnb na území celé Prahy 1 se snížily ceny nájmů a spekulanti, často cizinci, se svých bytů začali zbavovat. Do centra města se vrátili Češi a jejich přítomnost si vyžádala vznik obchodů běžné denní potřeby stejně jako zvýšení oblíbenosti klasických českých hospod a restaurací.

Nejsmělejším krokem ovšem bylo nucené vyvlastnění majetku cizinců formou nuceného odkupu. Těsným poměrem hlasů prošel v parlamentu zákon, který rozhodl vykoupit od cizinců nemovitý majetek v ČR formou splátek na 50 let. Takto nabitý majetek byl vzápětí nabídnut českým občanům za stejných podmínek, tedy formou splátek na 50 let, aby se tím bolestné, ale nutné zadlužení České republiky částečně vyrovnalo.

Součástí nového balíčku zákona bylo i nařízení při pronájmu nemovitostí upřednostnit českého uchazeče. Proces pronájmu byl zveřejněn na internet, čímž se zamezilo obcházení tohoto zákona. Zákon, který vešel v platnost teprve v roce 2029, měl ovšem už okamžitý efekt, a z Prahy zmizela velká část cizinců, kteří zde dlouhodobě žili. Firmy, pro které bylo zaměstnaní těchto cizinců důležité, jim musely zajistit ubytování formou výstavby podnikových bytů na okraji Prahy. Vnitřní Praha se tak vrátila do českých rukou.

Vyšší počet Čechů v centru Prahy vedl v počátku ke konfrontaci s turisty, kteří nebyli ochotni respektovat jejich soukromí. Došlo k několika potyčkám medializovaným na sociálních sítích díky nimž se turisté mezi sebou navzájem usměrňují, aby nepřišli k úrazu. Bezpečnost a respekt ze strany turistů také vynucuje vyšší počet uniformovaných policistů. Česká diplomacie světu usilovně vysvětluje, že turisté jsou velmi vítáni, ale musejí respektovat české zvyky. Nemožnost zakoupení nemovitostí cizinci se vysvětlila ochranou identity země. Stížnosti mnoha politiků na údajný rasismus nových zákonů se smetly poukázáním na jejich vlastní boj za tibetský Tibet.

České univerzity

Vnuk Novákových studuje v Praze na vysoké škole techniku. Je členem spolku Olympia, který sdružuje nacionalistické univerzitní studenty. Ti se založením Olympie rozhodli v roce 2024 čelit tlaku svých levicových kolegů a začali se organizovat. Olympia je silná především na ČVUT, VŠE, a úspěšně se prokousává na Univerzitu Karlovu. Na filozofické fakultě v Praze nacionalističtí studenti strhli plakáty s Marxem a u tradičních nástěnek s progresivním obsahem pořádají demonstrativní čtení Platóna, Spenglera a Nietzscheho. To vše ke vzteku svých starších levicových spolužáků, kteří ovšem kromě hysterického křiku a svíjení se na zemi nic nesvedou. Noví studenti filozofie už nemají dlouhé mastné vlasy a neduživá těla, ale pěstují si sportovní sestřihy i postavu.

Mladí filozofové vedou boj i se svými marxistickými profesory a tak bude otázkou nejméně jedné generace, než se jim univerzitní půdu podaří získat zpět. Členové Olympie nosí viditelnou trikoloru, čímž tomuto symbolu dodali znovu jeho důležitost po jeho zneužití liberály v roce 2019.

Ovzduší a technologie

Pokračuje snižování podílu uhelných elektráren. A to i díky rozšíření obou jaderných elektráren. V Praze již nejméně polovinu vozů tvoří elektromobily, které lze nabíjet na stále více místech a velice rychle. Zájem na zdravém světě je nyní i součástí národovecké scény. Se znovuobnoveným heslem “Ochrana přírody je ochrana vlasti” byli ze scény vymýceni lidé prosazující krátkodobé ekonomické zisky nad starostí o životní prostředí. Zájem o čistou planetu je nyní společný celé politické scéně. Díky zákonu o technologických gigantech, který na konci svého druhého volebního období prosadil prezident Trump, je vykonáván státní dohled nad technologickými monopoly a ty se nyní musí plně soustředit na službu lidem a ne jejich špehování a šíření liberální propagandy. Praha úspěšně využívá všech výdobytků moderních technologií a patří k předním “chytrým” městům světa.

Evropská unie

Po eurovolbách v roce 2023 došlo k ovládnutí Evropského parlamentu anti-globalistickými silami. Toto vítězství pak bylo zpečetěno v roce 2027 a Evropská unie se vrátila ke svým původním ideálům. Z progresivistického molochu zůstala jen idea otevřených hranic a ekonomické spolupráce. Jednotlivé státy spolu nyní ovšem spolupracují těsněji než dřív. Především v otázce eliminace nelegální migrace, jejímž cílem je nelegály po Evropě nerozmisťovat, ale z Evropy je dostat. Těsnější je i vojenská spolupráce, která neprobíhá pod jednou vlajkou, ale všemi vlajkami Evropy. V mnoha zemích se obnovila branná výchova a mladí lidé se učí, jak vést partyzánskou válkou v případě napadení jejich země silnějším nepřítelem. Výraznou hrozbou je stále agresivnější Čína, se kterou spolupracuje většina dalších asijských států i Rusko. Národní státy Evropy jsou připraveny nebezpečí z východu čelit. S pomocí USA již nelze počítat, jelikož Spojené státy procházejí krizí identity a hrozí jejich vnitřní fragmentace. Díky napětí v mezinárodní politice do Prahy jezdí stále méně čínských a ruských turistů.

Prague Pride

Praha již třetím rokem neposkytla záštitu nad pochodem LGBT menšin nazvaným Prague Pride. Trasa průvodu je navíc pravidelně z obou stran lemována rodinami s dětmi a tradičními páry všech věků, které se drží za ruce a v bílých tričkách stojí k pochodu obráceny zády. Většina homosexuálů si svou orientaci nechává pro sebe a veřejná exhibice netradiční sexuality je k vidění stále méně. Parlamentem po sto devadesáté osmé neprošel návrh na schválení manželství homosexuálů a adopce dětí homosexuálními páry.

Vlastenectví

Každým rokem se 28.října konají důstojné a stále početnější oslavy vyhlášení nezávislosti naší země. Být vlastencem je v roce 2030 v módě.

Vegetariánství

Během předvánočního shonu z ulic měst již zcela vymizely kádě s kapry. 54 procent Pražanů se označuje za vegetariány nebo vegany a po úspěšné kampani se podařilo zakázat zabíjení kaprů. Stále více lidí si na Vánoce smaží něco jiného, než rybu či maso obecně. Chystá se masivní kampaň, jejímž cílem je obecný zákaz zabíjení zvířat. Obránci zvířat vsází na to, že jich je ve společnosti stále více, a chtějí svou kampaň uzavřít referendem.

Komentáře

komentáře