Černošská milice pochodovala londýnským Brixtonem

0

Londýnský Brixton je dlouhodobě nejvíc černošská čtvrť v Londýně. První černí sem dorazili v roce 1948 z Karibiku. Dnes jich tu žije nejméně 100 tisíc, pokud počítáme celou oblast Lambeth, do které Brixton patří. Brixton někteří nazývají hlavním městem drog v Londýně, a zdejší gangy již také vyplnily mnoho titulků novin. Jiní dávají čtvrti ocenění za dobré místo k žití. A v tomto prostředí se včera konal klasický protest Black Lives Matter.

Ačkoliv média protest označují za pokojný, protože došlo jen ke třem zatčením a policie se držela stranou, celkový dojem z demonstrace pro bílého člověka není ani trochu pokojný. Uniformy, vojenský krok, výhružná hesla směrem ke stále ještě většinovému obyvatelstvu. Je to výraz přátelství? Velmi těžko.

Mezi požadavky, které se mezi demonstranty objevily, byla “dekolonizace” a “reparace”. Dekolonizace, tedy ukončení kolonizace, by dávala smysl v nějaké africké zemi, kde by místní žádali odchod bílých kolonistů. Prosazovat dekolonizaci v Evropě znamená ve skutečnosti odstranění bílého způsobu života jako dominantního. Jak už jsme tolikrát četli při jiných příležitostech, je to odstranění bílých soch, bílé historie z vyučování, bílé kultury a v podstatě všeho, co tito lidé považují za projev “bělosti”. Dekolonizaci pak, zdá se, budou vynucovat tyto polovojenské milice a jejich bílí marxističtí soudruzi.

No a reparace, tedy odškodnění, je kapitola sama pro sebe. Češi by mohli chtít po Německu a Rakousku historicky triliony. Rusové to samé po Mongolech a Tatarech. Nejzajímavější by ale byla reparační otázka v rámci celé Afriky. Vystopovat, které kmeny se podílely na otrokářství, by byl dobrý start. Ale už nyní nám černí demonstranti posílají jasnou výhrůžku skrze transparent, že máme štěstí, že chtějí jen reparace, a ne pomstu.

Komentáře

komentáře