V Brémách zakázali říšskou válečnou vlajku pod pokutou 1000 eur

0

Pokud od příštího pondělí v německém městě Brémy použijete tzv. Říšskou válečnou vlajku, čeká vás zaplacení pokuty 1000 eur. Vlajka se přitom používala dávno předtím, než se Adolf Hitler vůbec narodil.

Říšská válečná vlajka má dlouhou historii a pro německé nacionalisty svůj význam. Kříž, který je její součástí, se používal už při křížových výpravách jako znak Řádu německých rytířů. V určité podobné podobě byla vlajka v 19.století používána tzv.Severoněmeckou konfederací, jejíž součástí bylo i město Brémy. Když v roce 1871 vznikla Německá říše, říšská válečná vlajka byla jedním z jejích symbolů. Oficiálně se pak používala až do roku 1921.

Po vzniku Výmarské republiky začali vlajku používat němečtí nacionalisté a pravice obecně. Používala se i první dva roky vlády nacionálního socialismu, než byla v roce 1935 schválena nová válečná vlajka s hákovým křížem.

Dosud, ač je vlajka používána téměř výhradně německými nacionalisty, nebylo její použití nijak trestáno. Jedná se koneckonců o německou historii nespojenou s nacionálním socialismem. Brémy se tak staly první spolkovou zemí v Německu, která vlajku začala kriminalizovat. Pokud bychom hledali podobný příměr s Českou republikou, je to jakoby nám stát zakázal používat staré české barvy – červenou a bílou, se lvem uprostřed.

Komentáře

komentáře