Video: Proč jsme anticko-křesťanská, a ne židovsko-křesťanská civilizace

0

Ve včerejším Středoevropanově živém vysílání se mluvilo o jedné ze zásadních kapitol kulturní války. Tedy o tom, zda jsme židovsko-křesťanská civilizace, jak tvrdí část české liberální pravice, a mnozí v západní Evropě a USA.

V hodinovém streamu jsem probral historii termínu “židovsko-křesťanská”, kdy jsem vysvětlil, že k prvnímu společenskému použití došlo na začátku 30.let v USA soudobými “social justice warriors”. Ti se snažili vysvětlit veřejnosti, že Amerika už není bílá a křesťanská, ale stojí na pilířích více náboženství. Katolicismu, protestanství a judaismu. Po druhé světové válce tento termín propagovala částečně levice, v rámci kulturní války, ale také evangelíci, pro které vznik státu Izrael byl znamením možného druhého příchodu Krista na zem.

Od 60.let používá termín “židovsko-křesťanská civilizace” tzv. křesťanská pravice, což jsou právě evangelíci věřící ve vyvolenost židovského národa a nacházejí spojení mezi Starým a Novým zákonem. A také stále víc konzervativci, především neokonzervativci, mezi kterými je velké množství Židů. Termín tak není starší, než 100 let, a jeho použití je v podstatě účelové, nebo ovlivněno náboženským zápalem.

V druhé části streamu jsem vysvětlil, že ačkoliv naše civilizace vychází z křesťanství, obrovský kus základů všeho, čím jsme, nám dala antika. Jak staré Řecko, tak po něm Řím. A Římem bylo ovlivněno i celé založení Spojených států amerických. Myslím, že se mi tedy povedlo vysvětlit, že pokud má mít naše civilizace nějaký podobný přívlastek, je to “anticko-křesťanská”. Více ve videu.

p.s. Omluvte sníženou kvalitu obrazu. Do příštího streamu už bude tento “šum” vyřešen.

Komentáře

komentáře